Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Международные документы. 1993 г. Следующий документ

 
Угода
між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина,

 • виходячи з Спільної Декларації про основи відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччина  від 9 червня 1993 року,
 • розглядаючи готовність Німецької Сторони підтримувати перехід до екологічно-спрямованої, соціально-ринкової економіки в Україні та передбачити з цією метою передачу набутого досвіду в галузі екологічної політики,
 • визначаючи надзвичайну важливість, яку Договірні Сторони надають охороні навколишнього середовища,
 • бажаючи створити спрямовану в майбутнє основу для спільних відносин, у відповідності з міжнародним правом, зокрема Статутом Організації Об'єднаних Націй та Заключним Актом Конференції з безпеки та співробітництва в Європі, підписаним в Хельсінкі, а також документами наступних конференцій,
 • посилаючись на відповідні рішення Декларації Ріо і Порядку денного XXI століття, прийнятими на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Женейро, червень 1992 року),

погодились про таке:

Стаття 1

Уряд України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина сприятимуть співробітництву в галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки. Їх зусилля будуть спрямовані на вивчення небезпечного впливу на середовище і спільний пошук рішень для покращання стану довкілля, а також спільні пошуки рішень щодо проблем, пов'язаних з охороною та раціональним використанням природних ресурсів.

Договірні Сторони підтримуватимуть розвиток скоординованих стратегій для регіональної та міжнародної екологічної політики з метою стабільного та екологічно спрямованого розвитку в Європі.

Стаття 2

Співробітництво буде здійснюватися за такими основними напрямками:

 • загальні та організаційні питання політики в галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки;
 • економічні аспекти в галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки;
 • екологічне право, включаючи регулювання і граничні нормативи Європейських Співтовариств;
 • моніторинг навколишнього середовища, екологічні інформаційні системи;
 • екологічна освіта та виховання;
 • охорона живої природи та ландшафтів;
 • збереження природних ресурсів;
 • управління відходами;
 • природозберігаючі екологічні технології.

Стаття 3

Керуючому Комітету буде доручено виконання положень цієї Угоди. Кожна з Договірних Сторін, протягом трьох місяців з моменту набуття чинності цією Угодою, повідомляє іншій Договірній Стороні ім'я свого Голови Керуючого Комітету.

Керуючий Комітет проводитиме свої засідання з регулярними інтервалами для забезпечення координації заходів, що здійснюватимуться в рамках цієї Угоди.

Керуючий Комітет може, зокрема, визначати конкретні напрямки та проекти співробітництва, організації та осіб, відповідальних за втілення проектів і організацію співробітництва, а також інші умови співробітництва. Він може створювати робочі групи та передавати їм визначення деталей співробітництва. Робочі групи доповідатимуть Керуючому Комітету про розвиток та результати їх роботи.

Стаття 4

Співробітництво включатиме робочі зустрічі, спільні заходи, спеціалізовані наукові проекти, обмін експертами, тренування та навчання кадрів, передачу наукової і технічної інформації. Сторони можуть залучати представників економіки, науки та екологічних громадських організацій.

Стаття 5

Виходячи з цілей цієї Угоди, Договірні Сторони підтримуватимуть встановлення та розвиток контактів та співробітництва між інститутами, організаціями та фірмами. Зокрема, вони сприятимуть науковому та технічному співробітництву щодо пошуку спільних рішень з конкретних проблем в галузі охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.

Стаття 6

Офіційними організаціями, відповідальними за координацію та організацію співробітництва у відповідності з цією Угодою є:

 • від Уряду України - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України;
 • від Уряду Федеративної Республіки Німеччина - Федеральне Міністерство навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки.

Стаття 7

За спільною домовленістю Договірні Сторони можуть передавати результати їх співробітництва будь-якій третій стороні. Обмін інформацією та передача третій стороні здійснюватиметься з урахуванням відповідних правових норм, прав третіх сторін та міжнародних зобов'язань.

Використання інформації, яка є предметом юридичних обмежень, буде вимагати окремих регулювань.

Стаття 8

Транспортні витрати, пов'язані з відрядженням фахівців згідно з Статтею 4, буде покривати Договірна Сторона, що відряджає, поки Договірні Сторони не визначать інше.

Стаття 9

Існуюче співробітництво між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина та між спеціальними агентствами в контексті Статті 1 буде продовжуватися.

Стаття 10

Ця Угода набуває чинності з моменту підписання і буде діяти протягом п'яти років. Після цього Угода продовжуватиметься на невизначений термін, доки одна з Договірних Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про своє бажання припинити її дію. В цьому випадку Угода припинить свою дію через дванадцять місяців після надходження письмового повідомлення.

Стаття 11

З моменту набуття чинності цією Угодою, Угода від 25 жовтня 1988 року міжУрядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища припинить свою дію з точки зору відносин між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

Здійснено в м.Києві 10 червня 1993 року у двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За Уряд України  (підпис)
За Уряд Федеративної Республіки Німеччина   (підпис)

Предидущий документ Международные документы. 1993 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]