Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Международные документы. 1993 г. Следующий документ

 
Меморандум
між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Уряд України та Уряд Республіки Грузія, які надалі іменуються Сторони,

  • грунтуючись на традиційних дружніх ділових відносинах, що склалися між двома державами,
  • беручи до уваги виняткову важливість і актуальність зусиль, які стосуються співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища і координації спільних зусиль по збереженню здорового середовища існування людини,
  • визнаючи, що співробітництво в галузі екології є важливим і необхідним елементом зміцнення двосторонніх відносин на користь обох народів,

домовились про наступне:

1. Сторони розвиватимуть взаємовигідне і довгострокове співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування.

2. Сторони, через свої природоохоронні відомства здійснюють співробітництво в галузі охорони довкілля за такими основними напрямками:

а) охорона повітряного басейну і водних ресурсів від забруднення;
б) моніторинг і оцінка впливу на навколишнє середовище;
в) надзвичайні екологічні ситуації;
г) відповідно до міжнародних норм і угод обмін інформацією про транспортування токсичних і небезпечних відходів і грузів на/через територію другої Сторони;
д) економічні аспекти природоохоронної політики;
е) правова основа природоохоронних заходів, зближення норм екологічного законодавства;
є) обмін природоохоронною інформацією, включаючи ресурсозберігаючі безвідходні технології;
ж) охорона середовища Чорного моря у відповідності з міжнародною Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення;
з) охорона живої природи, збереження біологічної різноманітності, контроль перевезень рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин;
і) екологічна освіта.

Сторони також передбачають інші напрямки співробітництва в цій галузі.

3. Співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища Сторони здійснюють у наступних формах:

а) обмін інформацією і нормативною документацією;
б) організація конференцій, семінарів, робочих нарад, консультацій;
в) підготовка і обмін спеціалістами;
г) проведення науково-технічних, експертних і консультаційних робіт.

Сторони погоджуються, що форми співробітництва можуть доповнюватися за взаємним узгодженням.

4. В разі необхідності, Сторони укладуть практичні угоди, які регламентують надання допомоги і персоналу у випадку надзвичайних ситуацій, які загрожують транскордонним забрудненням навколишнього середовища.

5. Сторони сприятимуть загальному розвитку прямих контактів і співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища між державними, громадськими, приватними, комерційними організаціями.

6. Сторони будуть вирішувати спірні питання в галузі охорони навколишнього середовища шляхом консультацій, прямих переговорів, процедур по встановленню фактів і узгоджувальних процедур.

7. Положення даного Мемарандуму ніяким чином не заторкають прав і зобов'язань Сторін, які витікають з діючих міжнародних угод, укладених кожною з них з третьою Стороною.

8. Даний меморандум складений і підписаний у м.Києві 13 квітня 1993 року у двох примірниках українською та грузинською мовами, при цьому обидва тексти автентичні.

За Уряд України Пинзеник    (підпис)
За Уряд Республіки Грузія Сігуа   (підпис)

Международные документы. 1993 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]