Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Международные документы. 1995 г. Следующий документ

 
Адміністративна домовленість
між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Контрольною радою з атомної енергії Канади згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Канади про співробітництво у мирному використанні ядерної енергії

1. Ціль

1.1. Для сприяння ефективному виконанню зобов'язань згідно Угоди між Урядом України та урядом Канади про співробітництво у мирному використанні ядерної енергії, підписаної 20 грудня 1995 року, Міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України та Контрольна Рада з Атомної Енергії Канади (які надалі іменуються "Компетентними державними органами"), згідно Статті X, параграфа (2) Угоди, цим встановлюють таку Адміністративну Домовленість.

2. Визначення та Договори

2.1. У цій Домовленості терміни "ядерний матеріал", "матеріал", "обладнання" та "технологія" мають таке ж значення, як в Угоді. Інші терміни, що використовуються в цій Домовленості, мають таке ж значення, як і в параграфах 98-116 документа Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ) INFCIRC/153 (виправленого).

2.2. У цій Домовленості одиниці виміру ядерного матеріалу залишаються такими ж, як визначено у параграфі 101 документа INFCIRC/153 (виправленого). Одиницею виміру для матеріалу буде кілограм.

3. Річний звіт

3.1. Кожний Компетентний державний орган представлятиме іншому річний звіт, що покриватиме дванадцятимісячний період, який закінчуватиметься в грудні, на всі ядерні матеріали, матеріали, обладнання і технології, які підпадають під дію Угоди на їх території. Річний звіт буде представлений якомога скоріше, але не пізніше, ніж за 3 місяці після закінчення кожного періоду.

3.2. Для ядерних матеріалів та матеріалів кожний Компетентний державний орган представить річний звіт на кожну з нижчезазначених категорій:

(a) Природний уран;
(b) Уран, збагачений менше, ніж на 20 відсотків в ізотопах Ц235;
(c) Уран, збагачений до 20 відсотків або більше в ізотопах 17235;
(d) Збіднений уран;
(e) Уран 233;
(f) Плутоній;
(g) Торій;
(h) Важка вода.

3.3. Для кожної категорії ядерного матеріалу та матеріалу, а також для обладнання і технології кожний з Компетентних державних органів покаже у річному звіті як необхідне:

(a) Наявну кількість на початок періоду;
(b) Одержані;
(c) Відправлені;
(d) Інші зміни в наявній кількості, що виникли внаслідок Статей IV та VIII Угоди;
(e) Наявну кількість на кінець періоду.

3.4. Кожний Компетентний державний орган надасть пояснення в річному звіті до будь-якої інформації, що буде включена у річний звіт. Пояснення будуть надані там, де протягом періоду, зазначеному у річному звіті на ядерні матеріали, що підпадають під дію Угоди, були зняті гарантії МАГАТЕ, або на такі матеріали, сумісні з цією Угодою, на які МАГАТЕ були надані звільнення від гарантій.

3.5. Кожний Компетентний державний орган підтвердить одержання річного звіту від іншого Компетентного державного органу протягом 30 днів.

3.6. Кожний Компетентний державний орган відповість на всі запити іншого Компетентного державного органу, що пов'язані з записами в річному звіті, протягом 90 днів після одержання річного звіту.

3.7. Кожний Компетентний державний орган тісно співпрацюватиме з іншим Компетентним державним органом і надаватиме допомогу у вирішенні до кінця календарного року таких питань для спільного задоволення.

4. Рівність і пропорційність

4.1. Кожний з Компетентних державних органів не потребує визначати у річному звіті конкретний ядерний матеріал або матеріал, який підпадає під дію Угоди, але визначатимуть еквівалентну кількість ядерного матеріалу чи матеріалу. Заміна ядерного матеріалу, який підпадає під дію Угоди, на ядерний матеріал нижчої якості може відбуватися тільки за згодою Компетентних державних органів.

4.2. Кожний Компетентний державний орган не трактуватиме принципи рівності і пропорційності таким чином, щоб це привело до зниження загальної кількості ядерного матеріалу чи матеріалу, які підлягають зобов'язанням щодо їх нерозповсюдження.

4.3. У фізичних/хімічних процесах, де ядерний матеріал, що підпадає під дію Угоди, є тільки частиною ядерного матеріалу, що використовується, має застосовуватися принцип простої пропорційності до продукту, побічного продукту, відходів та втрат. Там, де в процесі використовуються суміші різних типів ядерного матеріалу, пропорційність буде базуватися на відносних кількостях ізотопу або важливого елементу.

4.4. У процесах іррадіації, коли ядерні матеріали, що підпадають під дію Угоди, використовуються в ядерному виробництві, кількості виробленого ядерного матеріалу, що підпадає під дію Угоди, будуть еквівалентні внеску до процесу виробництва первинного ядерного матеріалу. Для цього термін "внесок у виробництво", ядерних матеріалів, що підпадає під дію Угоди, буде обговорюватися Компетентними державними органами у кожному окремому випадку.

5. Процедури прямої передачі, або передачі через треті сторони

5.1. Попереднє повідомлення. Перед будь-якою прямою передачею, або передачею через треті сторони ядерних матеріалів, матеріалів, обладнання або технології, що будуть підпадати під дію Угоди після їх одержання, Компетентний державний орган, який представляє поставляючу Сторону, повідомить інший Компетентний державний орган про передачу, подаючи інформацію, визначену в Додатку А, та ідентифікуючи ядерні матеріали, матеріали, обладнання і технологію, що підпадають під дію Угоди. Кожне повідомлення, що стосується передачі технології, буде зроблене наперед за термін, достатній для завершення консультацій, що вимагаються у Статті I, підпункт (f) Угоди.

Відповідь. На кожне повідомлення Компетентний державний орган, який представляє приймаючу Сторону, письмово повідомить інший Компетентний державний орган, що приймаюча Сторона погоджується приймати ядерні матеріали, матеріали, обладнання і технологію, що підпадають під дію Угоди. Передача буде санкціонована тільки після одержання цієї відповіді.

5.2. Відправлення. При відправленні ядерного матеріалу, матеріалу, обладнання або технології, що будуть підпадати під дію Угоди після їх одержання, Компетентний державний орган, який представляє поставляючу сторону, поінформує інший Компетентний державний орган через представлення інформації, визначеної у Додатку А.

5.3. Одержання. При одержанні ядерного матеріалу, матеріалу, обладнання або технології, що підпадають під дію Угоди, Компетентний державний орган, який представляє одержуючу сторону, поінформує інший Компетентний державний орган через представлення інформації, визначеної у Додатку А.

6. Процедури зворотної передачі

6.1. Запит і відповідь на зворотну передачу. Компетентний державний орган, який представляє відправляючу сторону, проситиме інший Компетентний державний орган про попередню письмову згоду, що вимагається згідно Статті V Угоди, принаймні за 6 тижнів перед запропонованою датою відправлення. Запит включатиме інформацію, визначену в Додатку А. Компетентний державний орган, до якого направлений запит на попередню письмову згоду, відповість іншому Компетентному державному органу протягом 3 тижнів після одержання запиту.

6.2. Відправлення. При відправленні ядерного матеріалу, матеріалу, обладнання або технології, що підпадають під дію Угоди, Компетентний державний орган, який представляє відправляючу сторону, поінформує інший Компетентний державний орган через представлення інформації, визначеної у Додатку А.

6.3. Одержання. При одержанні ядерного матеріалу, матеріалу, обладнання або технології, що підпадають під дію Угоди, Компетентний державний орган, який представляє одержуючу сторону, поінформує інший Компетентний державний орган через представлення інформації, визначеної у Додатку А.

7. Зв'язок

7.1. При підтриманні зв'язку згідно цієї Домовленості, кожний Компетентний державний орган користуватиметься відповідними безпечними каналами.

Адреса для контактів з Міністерством охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки України:

Адміністрація ядерного регулювання
Обсерваторна, 11/1 Україна, 254053,
Київ Телефон: 380-44-219-11-44
Факс: 380-44-212-10-96

Адреса для контактів з Контрольною Радою з Атомної Енергії:

Nuclear Non-proliferation
Non-proliferation, Safeguards and Security Division
P.0. Box 1046, Station "В"
Ottawa, Canada K1P 5S9
Телефон: 613-943-8956
Факс: 613-995-5086

7.2. Кожний Компетентний державний орган вживатиме всіх можливих заходів перестороги, щоб уникнути несанкціонованого розголошення інформації, переданої конфіденційно згідно цієї Домовленості, а також повідомлятиме інший про інформацію, що вимагає спеціального захисту.

8. Загальне

8.1. Жодний Компетентний державний орган не буде нести відповідальності щодо іншого за кошти на приготування звітів, які вимагаються цією Домовленістю.

8.2. До цієї Домовленості можуть бути внесені зміни за узгодженням між Компетентними державними органами у будь-який час. Зміни будуть зроблені письмово і наберуть чинності після підписання кожним з Компетентних державних органів.

8.3. Ця Домовленість набере чинності після підписання кожним з Компетентних державних органів і коли Угода набере чинності для України і Канади.

Вчинено у м. Оттава 20 грудня 1995 року, в двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, причому кожний текст є автентичним. За Міністерство охорони За Контрольну раду навколишнього природного з атомної енергії середовища та ядерної Канади безпеки України

Додаток А

(a) Номер повідомлення, як зазначено Компетентним державним органом відправляючої сторони:
(b) Ім'я та адреса відправляючого;
(c) Ім'я та адреса одержувача;
(d) Дата(и) відправлення або одержання, відповідно;
(e) Описання (тобто хімічна форма, фізична форма, ідентифікаційний номер);
(f) Вага і категорія елементу або матеріалу, номер обладнання або складової частини технології, відповідно; а також
(g) Вага ізотопу, відповідно.

Предидущий документ Международные документы. 1995 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]