Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Международные документы. 1992 г. Следующий документ

 
Угода
між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством охорони навколишнього середовища, природних ресурсів і лісового господарства Республіки Польщі про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Міністерство охорони навколишнього середовища, природних ресурсів і лісового господарства Республіки Польщі, які надалі іменуються "Сторони", діючи у дусі Декларації про принципи і основні напрямки розвитку українсько-польських відносин від 13 жовтня 1990 року,

 • визнаючи цілісність і неподільність навколишнього середовища, глобальний характер екологічних проблем, враховуючи добросусідські і дружні відносини між нашими країнами,
 • беручи до уваги положення Заключного Акта Конференції з безпеки і співробітництва в Європі,
 • усвідомлюючи необхідність зміцнення міжнародного природоохоронного співробітництва як в регіональному, так і в глобальному масштабі, виражаючи готовність до двостороннього співробітництва у даній галузі,

домовилися про таке:

Стаття І

Сторони співпрацюватимуть з питань охорони навколишнього середовища в рамках їх компетенції та спільної зацікавленості.

Співробітництво здійснюватиметься з таких основних напрямків:

 • охорона атмосферного повітря від забруднення, включаючи транскордонні переноси,
 • охорона вод від забруднення, особливо басейнів прикордонних річок,
 • спільна екологічна експертиза господарської діяльності, яка проектується у прикордонній зоні,
 • правові, а також економічні аспекти екологічної політики, моніторинг навколишнього середовища, охорона флори і фауни, розвиток національних парків, заповідників та інших територій, які особливо охороняються,
 • переробка, утилізація і використання промислових і побутових відходів,
 • взаємне оперативне інформування про ситуації, що створюють загрозу забруднення навколишнього середовища однієї з Сторін,
 • обмін природоохоронною інформацією.

Даний перелік основних напрямків співробітництва може доповнюватися та змінюватися за узгодженням Сторін.

Стаття 2

Співробітництво здійснюватиметься на центральному і місцевому рівнях у таких формах:

 • здійснення спільних програм і проектів та засідань робочих груп,
 • проведення семінарів і симпозіумів,
 • підготовка і обмін спеціалістами,
 • організація спільного інспектування стану навколишнього середовища,
 • обмін науково-технічною, практичною, нормативно-методичною та іншою інформацією.

Сторони можуть узгоджувати також інші форми співробітництва.

Стаття 3

Сторони надають великого значення спільній роботі по програмі міжнародного біосферного заповідника у Східних Карпатах і сприятимуть підвищенню ефективності співробітництва у цьому напрямку.

Стаття 4

Сторони, виходячи з цілей данної Угоди, сприятимуть вставленню і розвитку прямих зв'язків та безпосередніх контактів у галузі охорони навколишнього середовища між заінтересованими організаціями обох країн.

Стаття 5

З метою реалізації даної Угоди Сторони створять Постійну робочу групу і, в разі необхідності, робочі підгрупи з окремих питань.

Засідання Постійної робочої групи проводяться рідше одного разу на рік.

Прийом делегацій Сторін, пов'язаний з виконанням даної Угоди, здійснюється на еквівалентній основі.

Проїзд делегацій до місця, узгодженого з приймаючою Стороною, сплачує відряджаюча Сторона.

Витрати делегацій, пов'язані з оплатою проживання і харчування, бере на себе приймаюча Сторона.

Стаття 7

Сторони негайно надають одній повну інформацію про промислові аварії та інші надзвичайні ситуації, що створюють загрозу забруднення навколишнього середовища однієї з країн, а також про вжиті заходи по їх ліквідації.

Стаття 8

Умови надання допомоги по ліквідації наслідків промислових аварій та інших надзвичайних ситуацій, що створюють загрозу забруднення навколишнього середовища однієї з країн, визначаються на основі спеціальних домовленостей Сторін.

Стаття 9

Дана Угода не порушує прав і зобов'язань Сторін, що випливають з інших угод.

Стаття 10

Дана Угода укладається строком на п'ять років і автоматично проводжується на наступний п'ятирічний строк, якщо жодна з Сторін не заявить письмово про своє бажання припинити її дію за три місяці до закінчення відповідного строку дії Угоди.

Дана Угода набирає чинності з дати її підписання.

Здійснено в м. Варшаві 18 травня 1992 року у двох примірниках, кожний українською і польською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

Міністр  охорони навколишнього  середовища, природних ресурсів і лісового господарства Республіки Польщі   (підпис)

Міністр охорони навколишнього природного середовища України (підпис)

Предидущий документ Международные документы. 1992 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]