Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Международные документы. 1992 г. Следующий документ

 
Угода
між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища

Уряд України і Уряд Сполучених Штатів Америки, які надалі іменуються "Сторони",

  • надаючи великого значення проблемі охорони навколишнього середовища і запобіганню деградації природи,
  • визнаючи цілісність і неподільність навколишнього середовища та глобальний характер багатьох екологічних проблем,
  • усвідомлюючи свою відповідальність за екологічну безпеку своїх країн,
  • будучи глибоко переконаними в тому, що охорона навколишнього середовища є суттєвим аспектом розвитку країн,
  • відзначаючи, що співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища є важливим і необхідним елементом зміцнення двосторонніх відносин на благо народів обох країн,

домовились про наступне:

1. Сторони здійснюватимуть і розвиватимуть взаємовигідне і довгострокове співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.

2. Сторони, через свої відповідні відомства, можуть, в разі необхідності, укладати практичні угоди для співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища у таких сферах:

А. Боротьба із забрудненням повітря, грунту та води відходами, токсичними речовинами, пестицидами або іншими забруднюючими речовинами;
В. Спостереження і контроль за якістю навколишнього середовища;
С. Надзвичайні екологічні ситуації;
D. Аналіз ризику для здоров'я людей внаслідок впливу навколишнього середовища;
Е. Радіоактивне опромінення і контроль;
F. Економічні та адміністративні аспекти діяльності по охороні навколишнього середовища;
G. Екологічна освіта, та
Н. Інші галузі за узгодженням Сторін.

З. Співробітництво Сторін за такими практичними угодами може включати:

А. Здійснення спільних проектів і програм;
В. Обмін інформацією і документацією;
С. Організація конференцій, консультацій, семінарів та нарад експертів;
D. Підготовка і навчання кадрів;
Е. Обмін вченими, спеціалістами і стажистами, та
F. Створення Центру екологічної освіти та інформації у Києві.

4. Сторони сприятимуть, де це буде доречно і можливо, загальному розвиткові прямих контактів та співробітництва в галузі охорони навколишнього середовища між державними, громадськими та приватними організаціями, установами, компаніями, фондами та окремими громадянами обох Сторін.

5. Ця Угода не зачіпатиме прав і обов'язків будь-якої із Сторін за іншими угодами, що випливають із раніше укладених міжнародних угод, що діють між ними.

6. На вимогу будь-якої із Сторін, Сторони проводитимуть консультації стосовно будь-яких питань, що підпадатимуть під дію цієї Угоди. Якщо після таких консультацій між Сторонами існуватиме спір стосовно тлумачення або здійснення цієї Угоди, то Сторони намагатимуться врегулювати такий спір шляхом переговорів між ними.

7. Вся діяльність за цією Угодою підпадатиме під відповідні закони і правила Сторін. Обов'язки Сторін за цією Угодою повинні узгоджуватися з наявністю коштів та персоналу кожної з Сторін.

8. Ця Угода набере чинності з моменту підписання і залишатиметься в силі протягом п'яти років, після чого вона буде автоматично продовжуватися на кожні наступні п'ятирічні періоди. Ця Угода може бути припинена будь-якою з Сторін шляхом письмового повідомлення за шість місяців по дипломатичних каналах. Припинення її дії не впливатиме на законність або строки здійснення діяльності, розпочатої за цією Угодою.

На засвідчення чого нижчезазначені особи, належним чином уповноважені своїми відповідними Урядами, підписали цю Угоду.

Здійснено в м.Вашінгтоні 7 травня 1992 року, в двох примірниках, українською, і англійською мовами, причому обидва тексти мають однакову мову.

За Уряд України (підпис) Міністр охорони навколишнього природного середовища Юрій Щербак

За Уряд Сполучених Штатів Америки (підпис) Адміністратор Агентства  по охороні навколишнього середовища  Уільям Райлі  

Предидущий документ Международные документы. 1992 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]