Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Письма. 1998 г. Следующий документ

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ N 13/1-1900-ЕП від 19.08.98
м.Київ
vd980819 vn13/1-1900-ЕП

Начальникам митних органів, головним бухгалтерам

Про порядок застосування єдиного платіжного документа при справлянні з фізичних та юридичних осіб зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг з екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобільними дорогами України транспортними засобами іноземних власників, плати за інспектування підкарантинних матеріалів у пунктах пропуску через державний кордон України (На доповнення додатково див. Лист Державної митної служби N 15/1-2048-ЕП (v2048342-98) від 04.09.98)

На виконання Указу Президента України від 20.07.98 р. N 799/98 "Про впорядкування справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон України" щодо запровадження з 20.08.98 р. сплати за єдиним платіжним документом зборів (митних зборів, зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобільними дорогами України транспортними засобами іноземних власників, плати за інспектування підкарантинних матеріалів) надсилаємо для тимчасового - до затвердження Кабінетом Міністрів України - використання в роботі Порядок застосування єдиного платіжного документа при справлянні зборів з фізичних та юридичних осіб за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобільними дорогами України транспортними засобами іноземних власників, плати за інспектування підкарантинних матеріалів у пунктах пропуску через державний кордон України, розроблений Держмитслужбою.

При цьому слід застосовувати такі коди виду платежу:

1. Збори за митне оформлення товарів у разі транзиту - 014.
2. Збори за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення екологічного контролю вантажів і транспортних засобів - 060.
3. Збори за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення державного ветеринарного контролю - 061.
4. Збір за проїзд автомобільними дорогами України транспортними засобами іноземних власників - 062.
5. Плата за інспектування підкарантинних матеріалів - 063.

Нагадуємо, що дія цього Указу Президента України набирає чинності з 20.08.98 р.

В. О. Голови Служби
О.Єгоров

Порядок застосування єдиного платіжного документа при справлянні з фізичних та юридичних осіб зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг з екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобільними дорогами України транспортними засобами іноземних власників, плати за інспектування підкарантинних матеріалів у пунктах пропуску через державний кордон України

Порядок нарахування зборів та заповнення єдиного платіжного документа

1. Справляння зборів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється митними органами за єдиним платіжним документом, яким є уніфікована митна квитанція МД-1. Уніфікована митна квитанція МД-1 є бланком суворої звітності.

1.1. Розрахунок при нарахуванні митних зборів при митному оформленні у пунктах пропуску через державний кордон здійснюють митні органи у розмірах та у порядку, визначених чинним законодавством.

1.2. Розрахунок, при нарахуванні зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг з екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення державного ветеринарного контролю, збору за проїзд автомобільними дорогами України транспортними засобами іноземних власників, плати за інспектування підкарантинних матеріалів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюють уповноважені на це органи (органи екологічного контролю, ветеринарного контролю, карантинного контролю, СМАП УДП "Укрінтеравтосервіс") у розмірах та у порядку, визначених чинним законодавством.

1.3. При справлянні мита, інших платежів, а також митних зборів та зборів за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг з відповідного виду контролю вантажів і транспортних засобів, митні органи заповнюють дві уніфіковані митні квитанції МД-1. Окремо на податки (мито, податок на додану вартість), що підлягають перерахуванню до Державного бюджету, і на збори (митні збори, збори за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг з екологічного контролю вантажів і транспортних засобів тощо .

Порядок сплати зборів

2. Для переміщення через митний кордон України вантажів, а також транспортних засобів, що потребують здійснення відповідних видів контролю, вантажовласник зобов'язаний у встановленому порядку отримати у відповідних органах (екологічного контролю, ветеринарного контролю, СМАП УДП "Укрінтеравтосервіс", карантинного контролю) дозвіл на ввезення цих вантажів і транспортних засобів на митну територію України.

2.1. Про надання такого дозволу на товаросупровідних документах, що належать вантажовласнику (товарно-транспортній накладній, інвойсі, провізній відомості тощо), відповідними органами (екологічного контролю, ветеринарного контролю, СМАП УДП "Укрінтеравтосервіс", карантинного контролю) робиться відмітка встановленого зразка та зазначається сума збору, належного до сплати за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення відповідного виду контролю вантажів і транспортних засобів. Відмітка засвідчується печаткою та підписом інспектора відповідного органу.

3. Товаросупровідні документи з відмітками, передбаченими пунктом 2.1, вантажовласник подає до митного органу, в якому здійснює митне оформлення.

3.1. Інспектор митного органу на підставі поданих товаросупровідних документів заповнює у двох примірниках уніфіковану квитанцію МД-1 на сплату збору за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення відповідного виду контролю вантажів і транспортних засобів. Другий примірник уніфікованої квитанції МД-1 видається на руки вантажовласнику для сплати цих зборів.

3.2. Збори за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення відповідного виду контролю вантажів і транспортних засобів, сплачуються вантажовласником безпосередньо на кордоні через виносне робоче місце уповноваженого банку на підставі другого примірника уніфікованої квитанції МД-1, що видається вантажовласнику відповідно до п. 3.1. Після сплати збору касир банку повертає вантажовласнику його примірник уніфікованої квитанції МД-1 з відміткою банку "СПЛАЧЕНО" та підписом касира.

3.3. Цей же примірник уніфікованої квитанції МД-1 з відміткою банку "СПЛАЧЕНО" та підписом касира вантажовласник пред'являє інспектору митного органу, на підставі чого інспектором митного органу ставиться особиста номерна печатка на власний підпис на цьому примірнику квитанції МД-1.

4. Підтвердженням завершення митного оформлення, що дає підстави для ввезення на митну територію, є наявність відтиску особистої номерної печатки на примірнику уніфікованої квитанції МД-1, що належить вантажовласнику. У випадках коли заповнюється ВМД (наприклад, при транзиті), наявність відтиску особистої номерної печатки на квитанції МД-1 є також обов'язковою, при чому цей відтиск повинен відповідати відтиску особистої номерної печатки, проставленому на ВМД.

Заключні положення

5. Уповноважений банк перераховує виручені кошти на депозитний рахунок митного органу з розбивкою по кодах та видах платежів відповідно до умов Генеральної угоди про співробітництво між Державною митною службою України та уповноваженим банком. Митні органи здійснюють перерахування зазначених коштів у розрізі кодів за видами платежів на депозитний рахунок Державної митної служби України у централізованому порядку.

6. Державна митна служба України протягом 3 банківських днів самостійно проводить розрахунки з Державним бюджетом та перераховує належну частку коштів на рахунки відповідних центральних органів екологічного контролю, ветеринарного контролю, СМАП УДП "Укрінтеравтосервіс", карантинного контролю у розмірі, визначеному чинним законодавством.

7. До запровадження порядку справляння єдиного збору митні збори та збори за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг з екологічного контролю вантажів і транспортних засобів, за виконання робіт, пов'язаних з наданням послуг під час здійснення державного ветеринарного контролю, збір за проїзд автомобільними дорогами України транспортними засобами іноземних власників, плата за інспектування підкарантинних матеріалів використовуються згідно із чинним законодавством.

"Баланс", N 39,
28 вересня 1998 р.

Предидущий документ Письма. 1998 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]