Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Письма. 1992 г.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

ЛИСТ N 8-2/2-3-114 від 31.03.92
м.Київ
vd920331 vn8-2/2-3-114

Про реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 13.01.92 N 18 "Про затвердження Порядку визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища та Положення про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища"

Згідно Постанови Верховної Ради України від 26 червня 1991 р. "Про введення в дію Закону Української РСР "Про охорону навколишнього природного середовища" (1268-12) з 1 липня 1991 р. - запроваджена плата за забруднення навколишнього природного середовища для усіх розташованих на території України підприємств, об'єднань і організацій, що забруднюють природне середовище, незалежно від форм власності та підпорядкування. Кабінету Міністрів України було доручено розробити і затвердити порядок визначення плати за забруднення навколишнього природного середовища. На виконання даного доручення Уряд України прийняв Постанову N 18 (18-92-п) від 13 січня 1992 р. В процесі її впровадження виникли питання, які потребують додаткового роз'яснення.

1. По тексту "Постанови..." (18-92-п)

1.1. Пунктом 2 покладається відповідальність за організацію запровадження плати і контроль за використанням одержуваних від цього коштів на виконавчі органи обласних і міських (Києва і Севастополя) Рад народних депутатів. Безпосередньо розрахунки і стягнення плати з підприємств здійснюються на основі рішень сесій Рад народних депутатів базового рівня. Передача коштів від платежів на обласний і районний рівні понад встановлені законодавством розміри може здійснюватись на договірних умовах і виключно для вирішення екологічних проблем. Згідно п. 18 "Порядку..." (18-92-п ) органи Мінприроди України здійснюють контроль на стадії формування кошторису та за реалізацією затверджених місцевими Радами народних депутатів природоохоронних заходів.

1.2. Платежі за II півріччя 1991 р. стягуються в областях або містах, де вони були впроваджені рішеннями відповідних Рад народних депутатів. В інших випадках плата не стягується. У 1992 році розрахунки плати будуть здійснюватися за "Методикою визначення тимчасових нормативів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України", затвердженою Мінприроди України згідно п. 3 "Постанови..." (18-92-п).

Для забезпечення розрахунків платежів ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин встановлюються підприємствам, установам та організаціям і доводяться органами Мінприроди України в порядку, встановленому "Тимчасовою інструкцією про порядок розробки, встановлення і перегляду, а також доведення лімітів на викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів", затвердженою Міністерством охорони навколишнього природного середовища 23 березня 1992 р. Базові нормативи плати за забруднення навколишнього природного середовища будуть впроваджуватись з 01.01.93 р. з урахуванням практики застосування тимчасових нормативів.

1.3. Пунктом 4 вводяться тимчасові обмеження обсягів плати в 1991 і 1992 роках, які відносяться на витрати виробництва. В нових умовах господарювання і лібералізації цін реалізація пункту не є складною. Складність виникає тільки в галузях з фіксованими цінами (транспорт, теплоенергетика), до нормативів плати яких застосовуються понижуючі коефіцієнти згідно п. 9 "Порядку..." (18-92-п ). Реалізація вимог цього пункту "Постанови..." регламентується пунктом 4 "Порядку...".

1.4. Пунктом 6 визначено, що розробка і погодження з Мінфіном України і Мінекономіки України інструктивних матеріалів щодо встановлення нормативів плати за скиди промислових та інших стічних вод через комунальні та відомчі системи каналізації покладається на Держжитлокомунгосп України разом з Мінприроди України протягом I кварталу 1992 року.

2. По тексту "Порядку..." (18-92-п)

2.1. Пунктом 2 визначається перелік видів забруднення навколишнього природного середовища, за які стягується плата. Роз'яснюємо, що за скиди забруднених стоків на рельєф місцевості плата стягується як за розміщення відходів рідинного походження у навколишньому середовищі, за винятком стоків, які очищаються до нормативних показників на полях фільтрації.

2.2. Пунктом 3 визначено, то підприємства не звільняються від санкцій, пов'язаних з порушенням природоохоронного законодавства, які стягуються з юридичних осіб у формі позовів та накладаються на посадові (фізичні) особи у вигляді штрафів. Механізм їх розрахунку, накладення та стягнення визначається діючими нормативами та інструктивними матеріалами. В основу розрахунку позовів та штрафів покладається шкода, завдана забрудненням навколишнього природного середовища аварійними (залповими) викидами та скидами забруднюючих речовин.

2.3. Пунктом 4 покладається відповідальність за організацію впровадження плати на підвідомчих територіях на Уряд Республіки Крим, облвиконкоми, Київський та Севастопольський міськвиконкоми. Встановлення обмежень на розмір плати підприємств визначається компетенцією Кабінету Міністрів України згідно ст. 17 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12).

2.4. Пунктом 5 визначено, що ліміти доводяться до підприємств як тимчасово погоджені величини викидів або скидів забруднюючих речовин. Порядок розробки, встановлення і перегляду лімітів визначається вищеназваною "Тимчасовою Інструкцією..." та іншими інструктивними матеріалами Мінприроди України.

2.5. Пунктом 6 визначено, що загальні ліміти викидів й скидів забруднюючих речовин по території Республіки Крим, областей або регіонів, а також міст республіканського підпорядкування встановлюються і доводяться згідно вищеназваної "Тимчасової інструкції...".

2.6. Пункт 7 регламентується вимогами Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) (ст. 44), згідно якого ліміти скидів забруднюючих речовин у водойми місцевого значення встановлюються обласними Радами народних депутатів за поданням органів Мінприроди України. У випадках скидань забруднюючих речовин у водойми республіканського значення - ліміти встановлюються Мінприроди України. Ліміти на пересувні джерела забруднення не встановлюються. Розрахунки платежів за викиди забруднюючих речовин здійснюються у відповідності з "Методикою визначення тимчасових нормативів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України".

2.7. Пунктом 9 встановлюється єдина нормативна база для розрахунку плати за забруднення навколишнього природного середовища. Включення додаткових коефіцієнтів в методику розрахунку плати за 1992 рік, які б враховували індексацію інфляційних процесів, не передбачається, оскільки вихідна база тимчасових нормативів плати включає індекс зростання цін на початок 1992 р. Для підприємства теплоенергетики, які мають фіксовані ціни на електроенергію і теплопостачання, застосовується коефіцієнт 0,1. Це підприємства, які працюють на органічному паливі.

2.8. Пунктом 10 установлюються єдині складові для розрахунку платежів за понадлімітні викиди й скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів. На 1992 рік згідно п. 3 абз. 2 "Постанови..." (18-92-п ) в розрахунках платежів за понадлімітне забруднення використовують тимчасові нормативи плати і коефіцієнти, що враховують територіальні екологічні особливості, які затверджуються Мінприроди України за погодженням з Мінекономіки України та Мінфіну України. Коефіцієнти кратності плати установлюються Радами народних депутатів базового рівня в межах від (понад) 1 до 5.

2.9. Плата за викиди в атмосферу забруднюючих речовин пересувними джерелами в межах встановленого ліміту палива відносяться на витрати виробництва, за понадлімітне використання палива - на прибуток (доход), що залишається в розпорядженні підприємства.

2.10. Пунктом 12 визначено право повного або часткового звільнення Радами народних депутатів базового рівня збиткових та низькорентабельних підприємств від плати за забруднення навколишнього природного середовища. Для прийняття цього рішення використовуються дані статзвітності, податкових інспекцій та діючі нормативи і положення. Рішення про звільнення від плати приймається по кожному підприємству окремо, виходячи із його фінансового стану та показників виробничої діяльності. Даний порядок звільнення не поширюється на підприємства, плата за скиди яких регламентується договірними умовами як абонентів комунальної та відомчої систем каналізації, що розробляються Держжитлокомунгоспом України та Мінприроди України згідно п. 6 "Постанови..." (18-92-п).

2.11. Пунктом 14 визначено єдиний термін і форму стягнення плати з підприємств - у вигляді авансових платежів рівними частинами з щоквартальним перерахуванням до 15 числа першого місяця наступного кварталу (за I квартал 1992 р. - до 15 квітня ц. р.). Остаточні розрахунки по платежах здійснюються підприємствами в IV кварталі відповідно до фактичної кількості викинутих і скинутих забруднюючих речовин і розміщення відходів. Встановлюється єдиний 10-денний термін розрахунку як підприємствам, що подають статзвітність, так і підприємствам, що не складають таких звітів, - за довідками, що подаються відповідним державним органам Мінприроди України і виконавчим комітетам Рад народних депутатів.

2.12. У зв'язку з тим, що порядок взаємних розрахунків місцевих Рад народних депутатів не передбачений діючим природоохоронним законодавством, Мінприроди України розробляються відповідні пропозиції для вирішення цих питань.

2.13. Листом Мінприроди України від 11.02.92 р. N 15-49-116 доведено Уряду Кримської АРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам та державним управлінням Мінприроди України рахунок N 141807 в міськуправлінні Національного банку України МФО 322249 республіканського позабюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища Мінприроди України. Згідно Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) зазначені такі відрахування в республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища:

  • 10 процентів від платежів підприємств за викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення відходів (ст. 46);
  • з місцевих позабюджетних фондів охорони навколишнього середовища у розмірі, який визначається Верховною Радою України (ст. 47).

(підпис)

Письма. 1992 г.
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]