Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Указы. 2000 г. Следующий документ

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про оголошення територій у межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове-1, Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області зоною надзвичайної екологічної ситуації

(Указ затверджено Законом N 1931-III (1931-14) від 05.09.2000)

У зв'язку з різким погіршенням екологічного стану, загостренням санітарно-гігієнічної ситуації на територіях окремих населених пунктів Первомайського району Миколаївської області, зокрема значним перевищенням гранично допустимих норм показників якості навколишнього природного середовища, виникненням непоодиноких випадків захворювання населення та реальної загрози здоров'ю людей, особливо дітей, та відповідно до пункту 21 статті 106 Конституції України (254к/96-ВР) постановляю::

1. Оголосити території в межах населених пунктів Болеславчик, Мічуріне, Підгір'я, Чаусове-1, Чаусове-2 Первомайського району Миколаївської області (відповідно до схеми, що додається)* зоною надзвичайної екологічної ситуації на період із дня набрання чинності цим Указом до 1 вересня 2001 року.

2. Кабінету Міністрів України:

 • виділити необхідні кошти для проведення заходів, пов'язаних з нормалізацією екологічного стану, організацією надання медичної, санаторної та соціальної допомоги хворим, профілактичної роботи з оздоровлення населення, та передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2001 рік асигнування на проведення цих заходів;
 • разом з Миколаївською обласною державною адміністрацією:
  • забезпечити контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, джерелами водопостачання, станом довкілля;
  • здійснити, виходячи з необхідності запобігання завданню шкоди здоров'ю дітей, які проживають на території зони, невідкладні заходи щодо забезпечення навчально-виховного процесу;
  • вжити невідкладних заходів щодо забезпечення населення цієї зони якісною питною водою, заборонити використання для побутових та виробничих потреб поверхневих та підземних вод, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам;
  • встановити порядок пересування фізичних осіб та транспорту територією зони надзвичайної екологічної ситуації;
  • визначити порядок користування землями, в першу чергу сільськогосподарського призначення, в зоні надзвичайної екологічної ситуації;
  • забезпечити оперативне і достовірне інформування населення про екологічну та санітарно-гігієнічну ситуації та здійснення заходів, що вживаються для їх нормалізації;
 • розглянути питання щодо необхідності внесення пропозицій з законодавчого забезпечення соціального захисту населення, відшкодування завданої йому погіршенням екологічної ситуації матеріальної шкоди та доцільності введення обмежень певних видів діяльності;
 • вивчити разом з Національною академією наук України, Українською академією аграрних наук та Академією медичних наук України питання щодо доцільності залучення міжнародної допомоги для поглибленого аналізу причин виникнення цієї надзвичайної екологічної ситуації та використання сучасного світового досвіду в її подоланні.

3. Кабінету Міністрів України організувати вивчення та інвентаризацію об'єктів підвищеної техногенної та екологічної небезпеки, оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та вжити ефективних заходів щодо їх запобігання (Схема має графічне зображення).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 серпня 2000 року
N 1039/2000

Предидущий документ Указы. 2000 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]