Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Предидущий документ Распоряжения. 1998 г. Следующий документ

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 17 серпня 1998 р. N 671-р

Київ

Про забезпечення розроблення програм охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних екологічних пріоритетів

1. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям згідно з Основними напрямами державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (далі - Основні напрями), затвердженими постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. N 188 (188/98-ВР ), забезпечити розроблення до 30 червня 1999 р. програм охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних екологічних пріоритетів.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади - замовникам та виконавцям галузевих (міжгалузевих) програм здійснити до 31 березня 1999 р. коригування затверджених, а також забезпечити розроблення нових програм розвитку галузей національної економіки з урахуванням пріоритетів, визначених Основними напрямами, виходячи з реальних можливостей держави.

3. Мінекономіки, іншим центральним органам виконавчої влади враховувати завдання, визначені Основними напрямами, під час розроблення програм і прогнозів економічного та соціального розвитку, генеральних планів і планів земельно-господарського устрою населених пунктів, проектів районного планування.

4. Національному агентству з питань розвитку та європейської інтеграції вжити заходів, спрямованих на залучення фінансової допомоги від країн-донорів і міжнародних організацій для виконання природоохоронних заходів, передбачених Основними напрямами.

Мінекобезпеки забезпечити згідно з установленим порядком подання відповідних пропозицій з метою одержання міжнародної технічної допомоги для виконання природоохоронних заходів, передбачених Основними напрямами.

МЗС забезпечити зовнішньополітичну підтримку та на постійній основі всебічно сприяти залученню додаткових фінансових ресурсів для виконання природоохоронних заходів, передбачених Основними напрямами.

5. Мінекобезпеки разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити роз'яснення протягом 1998 - першої половини 1999 року необхідності реалізації завдань, визначених Основними напрямами.

Прем'єр-міністр України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

Предидущий документ Распоряжения. 1998 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]