Общественный экологический Internet-проект EcoLife
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
Законодательство
Международные документы. 1998 г. Следующий документ

 
Угода
про обмін технічною інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту між Національним Агентством з Охорони Навколишнього Природного Середовища Італії та Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

Національне Агентство з Охорони Навколишнього Природного Середовища Італії (далі ANPA) і Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (далі Мінекобезпеки),

  • маючи взаємний інтерес до обміну, у межах відповідних Установ, інформацією щодо регулювання безпеки ядерних установок та радіаційного захисту,
  • прагнучи сприяти дружнім відносинам та підсилювати співробітництво у цих галузях,

домовились про наступне:

Стаття 1

У межах, передбачених чинним законодавством відповідних країн, ANPA і Мінекобезпеки домовились про обмін інформацією та проведення спільних дослідницьких програм у галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту на основі рівноправності та взаємної вигоди.

Стаття 2

У рамках цієї Угоди співробітництво між ANPA і Мінекобезпеки стосується наступних питань:

  1. Законодавчі норми, настанови з безпеки, технічні критерії з питань регулювання ядерної безпеки щодо розміщення майданчика, проектування, спорудження, експлуатації, зняття з експлуатації ядерних установок, поводження з відходами та вплив на навколишнє середовище.
  2. Регулюючі процедури й методи, що стосуються ядерної безпеки, радіаційного захисту, забезпечення якості, гарантій, управління відходами, перевезення, фізичного захисту, аварійного планування, оцінки впливу ядерних установок на навколишнє природне середовище.
  3. Запобігання незаконного перевезення радіоактивних матеріалів та запобігання розповсюдження радіоактивно забруднених комерційних товарів через кордони.
  4. Доповіді про досвід експлуатації, такі як доповіді про ядерні події, перехідні режими та аварії й заходи, що їх стосуються, які були чи будуть прийняті.
  5. Оперативна консультація у разі подій, особливо важливих для безпеки, таких як серйозні аварійні ситуації, якщо Сторони зацікавлені отримати термінову інформацію.
  6. Інформація щодо науково-дослідницьких програм, як основи для взаємовигідного співробітництва.

Стаття 3

1) Кожна Сторона призначає Адміністратора для координування її участі у всебічному обміні. Адміністратори є одержувачами всіх документів, якими обмінюються Сторони у рамках цієї Угоди. На строк обміну Адміністратори відповідають за визначення його обсягу.

2) Буде проведено спільні зустрічі для поновлення діяльності щодо обміну та підготовки майбутніх обмінів технічною інформацією та програм співробітництва.

3) Про можливий тимчасовий обмін персоналу буде узгоджено на підставі окремих випадків.

4) Договірні Сторони домовляються про час та місце взаємних технічних консультацій та їх учасників через координаторів.

Стаття 4

Згідно з цією Угодою обмін будь-якою інформацією, що стосується технологій пов'язаних з розповсюдженням, не здійснюється. Сторони погодились, що обмін інформацією обмежується ядерними установками для мирних цілей і радіаційним захистом навколишнього природного середовища.

Стаття 5

1) Можливість застосування чи використання будь-якої інформації, яка передається чи обмінюється між Сторонами згідно з цією Угодою, є відповідальністю Сторони, що одержує інформацію. Сторона, що її передає, не гарантує корисність такої інформації чи можливість її застосування при будь-якому її використанні чи застосуванні.

2) Взагалі, інформація, що її одержує кожна з Сторін згідно з цією Угодою, може вільно розповсюджуватись без додаткового дозволу іншої Сторони.

3) "Обмежена інформація" має бути чітко позначена як та, що має конфіденційний характер, що означає, що цю інформацію забороняється розповсюджувати без попередньої письмової згоди Сторони, що її передає. "Обмежена" інформація може розповсюджуватись Стороною, що її одержує, без попереднього узгодження тільки серед співробітників Сторони, що одержує інформацію, та серед відповідних Урядових Відділів та Установ.

Стаття 6

Ця Угода набуває чинності з моменту підписання та є чинною на протязі п'яти років, якщо тільки Сторони не домовляються про продовження строку її дії.

Стаття 7

Ця Угода не впливає на взаємні права та обов'язки Договірних Сторін згідно з існуючими міжнародними угодами, які мають відношення до питань, що обговорені цією Угодою чи майбутніми міжнародними угодами.

Кожна з Сторін може припинити дію цієї Угоди після представлення іншій Стороні письмового повідомлення за 90 днів перед датою припинення дії, що планується.

Вчинено в Римі 23 березня 1998 року англійською, італійською та українською мовами у двох примірниках.

За Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

За Національне Агентство з Охорони Навколишнього  Природного Середовища   Республіки Італії

Международные документы. 1998 г. Следующий документ
Ищу друга
[Начало] [Законодательство] [Методические материалы] [Экологические организации] [Образование] [Ссылки] [Мнение народа] [Структура сервера] [Наши координаты]
© EcoLife 2001 [webmaster@ecolife.org.ua]